Сајт за учење техничког и информатичког образовања-РЕКЛАМАСајт за учење Техничког и информатичког образовања намењен је првенствено особама које раде на пословима наставника Техничког и информатичког образовања а који би његовом употребом желели осавременити сопствену наставу, али и свим другим особама које га желе користити из себи знаних разлога.

Сајт мултимедијално обрађује комплетно градиво наставног предмета Техничко и информатичко образовање, колико је то било могуће, а свакако у много већој мери него што је реално потребно ради његовог практичног коришћења у пословне сврхе (као наставног средства). 

САЈТ ЗА УЧЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА СЕ НЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ БЕСПЛАТНО У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ, УПРКОС ЖЕЉАМА ЊЕГОВОГ АУТОРА, ЈЕР, ЗАКОН ИСКЉУЧУЈЕ СВАКУ ТАКВУ МОГУЋНОСТ, АЛИ ЈЕ ЦЕНА УПОТРЕБЕ И ВИШЕ НЕГО ПОВОЉНА.

Рекламни видео снимак делова сајтаДокументовани службени докази да је искључена свака законска могућност бесплатне употребе Сајта за учење техничког и информатичког образовања од стране ученика или нaставника
  1. Молба Министарству везана за могућности јавне и бесплатне употребе Сајта за учење техничког образовања од стране ученика и наставника,
  2. Званичан одговор на молбу у коме се избегава сваки одговор на питање, који заправо и не садржи никакав одговор, те се одговор може сматрати једино као негативан,
  3. Молба школи везана за могућности бесплатне употребе сајта од стране ученика који је похађају,
  4. Одговор школског одбора на молбу у којој јасно и без икаквог увијања стоји да је свака законска могућност бесплатне употребе сајта од стране ученика сасвим искључена.
.